Verksamhetsplanering inför 2024

Fokus 2024

Nästa år kommer barnperspektivet fortfarande vara i fokus för föreningens arbete, liksom arbete mot våld i nära relation, trygghetsvandringar, kartläggningar, nätverksträffar, att återuppta trygghetsbesiktningarna och mycket mer. Bland annat planerar vi ett utökat samarbete med civilsamhället och att utveckla rådet för social hållbarhet tillsammans med våra medlemmar. Självklart fortsätter vi vårt engagemang i platssamverkan tillsammans med Skärholmens Stadsdelsförvaltning och polisen under 2024.


Det här och mycket satte vi på pränt i förslaget till nästa års verksamhetsplan.

Fyra systerföreningar

Nu har vi haft vår årliga gemensamma verksamhetsplanering tillsammans, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare . Det är inspirerande att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera vad vi kan utveckla tillsammans och var och en för sig.

Trygga trappan

I år fick vi dessutom en förhandspresentation av BRÅ-rapporten med en utvärdering av Trygga Trappan i Skärholmen. Intressant läsning som vi hoppas att vi snart kan sprida till våra medlemmar.

Vad kan vi utveckla tillsammans

Den viktigaste gemensamma diskussionspunkten var vad vi kan utveckla tillsammans och hur vi kan hitta synergier i att vi är fyra systerföreningar med samma grundmål – att våra stadsdelar ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma.

Arbetet känns än mer angeläget med den nuvarande utvecklingen när det gäller gängkriminaliteten som drabbar hela samhället. Samtidigt har vi lite olika förutsättningar som är intressanta att diskutera och utbyta erfarenheter kring. Det vi framför allt kommer att fortsätta att göra tillsammans är att vår gemensamma strategi för kunskapsspridning. Utredningen om obligatorisk BID är också något vi gemensamt bevakar och engagerar oss i.

Taggar:, , , ,