Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen. Foto: Liselotte Van Der Meijs

Fokus Skärholmen – det mest intressanta stadsutvecklingsprojektet just nu

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen drivs inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att bygga minst 4000 nya bostäder. Fler bostäder innebär att det dessutom behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus. I social hållbarhet ingår trygghet och trivsel i hög grad.

Social hållbarhet – ett kriterium för att få markanvisning

För att få en markanvisning inom Fokus Skärholmen finns ett utvärderingskriterium för social hållbarhet. De byggherrar som vill vara med har fått konkurrera med social hållbarhet och det har enligt Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen, varit väldigt lyckosamt och fått stor uppmärksamhet.
Byggherrarna har bland annat beskrivit hur de tänker kring belysning, växtlighet, överblickbarhet med mera. Även delaktighet är en viktig del av att arbeta med trygghetsfrågor, att Skärholmsborna förstår vad som händer och litar på att det som görs blir något bra.

Samverkan – en självklarhet

Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen

Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen. Foto: Liselotte Van Der Meijs

Enligt Karin är en förutsättning för att Fokus Skärholmen ska bli framgångsrikt som stadsutvecklingsprojekt en bred involvering och ett engagemang från externa aktörer. I Skärholmen finns idag ett flertal fastighetsägare, näringslivsaktörer, kulturverksamheter, idrottsklubbar och föreningar. Här finns ankarbyggherrar och ett antal nya byggaktörer som kan bidra till projektets framgång och utveckling av området.

Stadsdelsförvaltningen arbetar mycket med platssamverkan, där bland annat Skärholmens Fastighetsägare har en viktig roll. Ett brett samarbete med föreningen, fastighetsägarna, polisen och andra aktörer är avgörande.

Samverkan ger resultat. I den senaste trygghetsmätningen ser vi positiva tendenser, det är ännu inga jättekliv men vi ser att utvecklingen är positiv i alla fyra stadsdelarna, säger Karin.

Hon säger vidare att allt hänger ihop, både den dagliga förvaltningen och utvecklingen på längre sikt. Att arbeta med sådant som klotter och trasiga papperskorgar ökar den upplevda tryggheten och attraktiviteten på platsen, det blir en positiv spiral och stärker möjligheterna till utveckling.
Karin menar också att föreningens arbete med trygghetsbesiktningar av sina medlemmars fastigheter och trygghetscertifieringar är intressant och hon ser att det inom Fokus Skärholmen finns flera fastighetsägare som på sikt kan komma att engagera sig i fastighetsägarföreningen.

Nu utvecklas Bredäng

Ett första spadtag för projektet Vårfrugillet togs för någon vecka sedan. Det är roligt att det nu byggs och att flera projekt övergår från planering till genomförande, säger Karin. Vårfrugillet ligger nära Sätraskogens naturreservat och bostäderna kommer att ha en fantastisk utsikt över Mälaren.

I december fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja ett nytt planarbete längs Ålgrytevägen. Tillsammans med projekten i centrala Bredäng och Mälaräng kan man konstatera att det händer och kommer hända mycket i Bredäng.

Ett annat lyft i Bredäng är upprustningen av Trissans lekplats nära Bredängstorget som invigdes i våras. Här har utvecklingen utgått från fokusgrupper med unga tjejer, där de fått beskriva vad som skulle göra att de kommer till en plats.

Lekplatsen Trissans hjärta, foto: Alexander Donka
Lekplatsen Trissans hjärta, foto: Alexander Donka

I Sätra är omdaningen i gång

Ofta tenderar otrygghet att koncentreras i och omkring centrum och när det gäller Sätra Centrum så gör fastighetsägarna nu en rejäl omdaning. Detta projekt var ute på samråd förra året.

Det var mitt under Coronapandemin så vi kunde inte möta Sätraborna på det sättet vi ville. I normala fall brukar vi finnas på plats eller ha lokala utställare vilket inte gått nu, berättar Karin.

I stället genomfördes ett digitalt informationsmöte där man kunde se att det var fler och andra målgrupper som deltog, så som kvinnor och unga vuxna, som kanske normalt sett inte medverkar på samrådsmöten. Projektet kommer ut på granskning under våren.
Vid projektets framtagande, har även ett samarbete med åk 8 i Sätraskolan varit en del av processen genom att eleverna arbetade fram alternativa förslag med hjälp av t ex Minecraft.

Samrådsförslag Sätra centrum (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Samrådsförslag Sätra centrum (Urban Couture Arkitekter, 2020)

Skärholmen blir en knutpunkt

Skärholmen är knutpunkten och navet i stadsdelsområdet. Det är en plats som påverkas mycket av ett antal stora infrastrukturprojekt så som Spårväg syd och Förbifart Stockholm. Dessa ska passera eller stanna i centrala Skärholmen, som blir en knutpunkt vilket ger platsen en stor potential för rörelse, aktivitet och tillväxt då platsen blir ett nav i trafiken.

Vi befinner oss i ett tidigt skede men Grosvenor startar en utveckling för utbyggnad och Stockholmshem ska flytta sitt kontor till Skärholmens centrum så här finns en stor framtida arbetsplatspotential, berättar Karin.

Skärholmen knutpunkt, Bredholmstorget med bla Stockholmshems huvudkontor (SÖDERBERG SÖDERBERG)
Skärholmen knutpunkt, Bredholmstorget med bla Stockholmshems huvudkontor (SÖDERBERG SÖDERBERG)

Vårberg är värt en utflykt

För någon vecka sedan gjordes en första gjutning i Vårberg och där blir det en intressant blandning av ungdomsbostäder, bostadsrätter och radhus. Det innebär att det på många sätt är ett projekt som bidrar till målen om bra blandning och variation, säger Karin.

Bostäder vid Vårbergstoppen
Bostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: NREP

Hon berättar också att byggaktören för radhusen säger att de går åt som smör i solsken. Hundra procent av dem som köper är sedan tidigare Skärholmsbor, det tyder på att man vill bo kvar och trivs i sin stadsdel.

Vår målsättning är att man ska kunna göra en bostadskarriär och det är viktigt att vi nu lägger till bostäder som motsvarar de behov Skärholmenbon har. Att radhusen är populära är ett kvitto på att det vi sett stämmer, det finns ett behov av större bostäder och markbostäder, säger Karin.

Människor som bor kvar i Skärholmen är också viktigt för tryggheten och trivseln, menar Karin. Att känna sina grannar, att man har sina kompisar i skolan, att hitta i sin närmiljö bidrar till upplevelsen av trygghet.

I Vårberg har utemiljön varit i fokus där Vårbergs idrottsplats fått en upprustning. Intill ligger den nya stadsparken Vårbergstoppen som är väl värd ett besök.

Det är ett hörn av Vårberg som är värt en omväg, här finns utkikstorn med utsikt över Mälaren, olika äventyr och sagoteman med bland annat Elsa Beskows solägg som ligger där som en stor apelsin, berättar Karin entusiastiskt.

Vid foten av Vårberstoppen invigdes i höstas en av Stockholms stads största konstsatsningar, Vårbergs jättar. Det är två gigantiska skulpturer i ljusblå betong som utgör Stockholms stads stora satsning på offentlig konst i Skärholmen.

Vårbergs jättar, foto: Andreas Nur, Konstnär: Xavier Veilhan

Vårbergs jättar, foto: Andreas Nur, Konstnär: Xavier Veilhan

Det var så roligt vid invigningen med alla som kom klättrade upp på skulpturen, de tog bilder och började prata med varandra. Vi stod där en hel dag och såg hur detta blev mer än en staty, det var en ny mötesplats, precis som vi hoppats på och planerat för.

En avslutande uppmaning från Karin är att åka till Vårberg, klättra upp på Vårbergs jättar, bestig sedan Vårbergstoppen och ta stora ruschkanan ner och landa i det nya bostadsprojektet och se hur det växer fram.

Här hittar du mer information om Fokus Skärholmen

Text: Katarina Magnusson

Skärholmen har allt och här ska vi göra skillnad

Karin Ahlzén är projektchef för Fokus Skärholmen på Stockholms stad – stadsutveckling. Så här beskriver hon Skärholmen:
”Skärholmstorget innehåller allt. Här finns ett stort utbud av både kommersiell och offentlig service. Här finns det stora köpcentrumet, här finns mat från hela världen, här finns torghandeln med de billigaste och bästa grönsakerna, här finns en sporthall, simhall, kyrka, moské och stadsteatern har en lokal här. Det är verkligen en levande och innehållsrik plats på alla sätt.

Men det är också så att Skärholmen planerades och byggdes under miljonprogrammets dagar.
På många sätt är det planerat som öar runt tunnelbanestationen, lite glest på sina ställen med 60-talets skaftplanering med trafikseparering med mycket asfaltsytor och grönytor som kanske inte har så högt rekreativt värde. Här finns många platser som människor upplever som otrygga. Här finns också gott om plats att bygga på och byggandet kan bidra till att göra skillnad på den här platsen. Skärholmen utvecklas när Stockholm växer.”

Taggar:, , , , , , ,