Frukostmöte Förbifarten 8 mars kl. 07.30

Välkomna till frukostmöte om Kungens kurvas utveckling!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och
Skärholmen inbjuds till frukostmöte torsdag den 8 mars kl.
07:30-09:30.

Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Denna gång kommer också Markus Robért från KTH att informera om arbetet med att undersöka kunders resmönster till och inom Kungens kurva.

Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen mellan Huddinge kommun, Trafikverket och näringslivet. Vi vill också skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder och insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

 

Tid: Torsdag den 8 mars kl. 07:30 – 09:30

Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens kurvaleden 4.

07:30             Frukostmacka och kaffe

08:00             Aktuellt i området Kungens kurvas utveckling och Förbifart Stockholm

Huddinge kommun och Trafikverket

09:00             Resvaneundersökning – hur tar vi reda på era kunders resmönster till och inom Kungens kurva? Markus Robért, Teknisk Doktor och Forskare, KTH

Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via

edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Frukostmöte_Kungenskurva_utveckling