Frukostmöte om Förbifart Stockholm-Kungens kurva Skärholmen 16 maj kl. 07.30

Nytt frukostmöte om Förbifart Stockholm-Kungens kurva Skärholmen.

Frukostmötesserien om Kungens kurvas utveckling och Förbifart Stockholm fortsätter. Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till frukostmöte tisdag den 16 maj kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling.

Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen mellan Huddinge kommun, Trafikverket och näringslivet. Det kommer finnas möjlighet för diskussion och feedback på åtgärder och insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Tisdag den 16 maj kl. 07:30-09:00

Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens kurvaleden 4

Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30. Kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas kl. 09:00. Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid innan den 16 maj till Edward Howard via e-post: edward.howard@huddinge.se, mobil: 0734 444746

Välkommen!

Arrangörer: Huddinge kommun och Trafikverket