Frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva och Skärholmen!

Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till
frukostmöte torsdag den 7 december kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling. Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen och för att skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder samt insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid, men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Torsdag den 7 december kl. 07:30 – 09:00
Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungens
kurvaleden 4.
Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30, kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas
kl. 09:00.
Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via
E-post: edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Välkommen!
Arrangörer: Huddinge kommun och Trafikverket