Frukostmöte om Förbifart Stockholm – Kungens kurva Skärholmen

Välkomna till frukostmöte om Förbifart Stockholm Kungens kurva Skärholmen

Frukostmötesserien om Kungens kurvas utveckling och Förbifart Stockholm fortsätter. Fastighetsägare och verksamma i Kungens kurva och Skärholmen inbjuds till frukostmöte tisdag den 3 oktober kl. 07:30-09:00. Företrädare för Huddinge kommun och Trafikverket fortsätter att informera om tidplaner, pågående och kommande arbeten som har betydelse för trafikläget och områdets fysiska utveckling.

Ambitionen med återkommande frukostmöten är att skapa ett forum som bidrar till kontinuitet i kommunikationen mellan Huddinge kommun, Trafikverket och näringslivet. Vi vill också skapa möjligheter för diskussion och feedback på åtgärder och insatser rörande i första hand trafikläget under Förbifart Stockholms byggtid men också allmänt om områdets fysiska utveckling.

Tid: Tisdag den 3 oktober kl. 07:30 – 09:00

Plats: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, Kungen kurvaleden 4

Det blir frukostmacka och kaffe kl. 07:30, kl. 08:00 påbörjas mötet och avslutas 09:00

Anmälan: För att underlätta planering anmäl dig i god tid till Edward Howard via Epost: edward.howard@huddinge.se, Mobil: 0734 444746

Välkommen!