Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen

Tillsammans med våra medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och polisen har vi ägnat en dag åt att ytterligare stärka en gemensam målbild för trygghet och trivsel i Skärholmen för framtiden.

Som grund för dagens workshop fick vi en inspirerande genomgång av planerna för Skärholmen av Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Lennart Levander, brottsförebyggare, gick igenom broken-windows teorin, rutinaktivitetsteorin och de trygghetsbesiktningar av fastigheter som ingår i medlemskapet i föreningen och som kan ligga som bra grund för fastighetsägarnas brottsförebyggande arbete.

Oliver Berger gav oss en lägesbild av brottsstatistiken i Skärholmen och jämfört med andra platser.

Med hjälp av Peter Myrgård som agerade facilitator och med van hand vägledde oss genom dagen och ett stort engagemang från alla deltagare har vi nu lagt en grund som känns både inspirerande och fylld av framtidstro för ett ännu bättre Skärholmen.
Vårt kommande arbete kommer att ha mycket fokus på att gemensamt arbeta mot oriktiga hyresförhållanden, öppen droghandel och otrygga platser.