Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar

Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, Helena Holmberg, BID Gamlestaden och Hjalmar Falck, BID Sofielund svarar på en artikel som är kritisk till BIDs i Dagens Samhälle.

Vi påstår inte att BID:s är en universallösning på sociala problem. Men det finns ett antal samhällsproblem som inte går att hantera utan BID:s.

Forskarna Johan Pries och Niclas Hell argumenterar i ett Perspektiv (DS 33/2019) emot de många BID-inspirerade modeller som används i svenska städer och varnar för en privatisering av den offentliga miljön. Som teoretiskt lagda forskare ibland gör missar de dock en väsentlig detalj i sin verklighetsanalys – stora delar av svenska städer och samhällen ägs och förvaltas redan privat. Och har gjort det sedan urminnes tider.

BID:s är det organisatoriska svaret på ett verkligt problem i stadsmiljön. I en stadsdel kan finnas hundratals fastighetsägare med olika upplåtelseformer. Alla dessa delar ansvaret för utveckling, förvaltning och skötsel av stadsdelen tillsammans med ett flertal kommunala förvaltningar. Detta är ett strukturellt problem, som bara kan hanteras genom uthålliga, strukturella lösningar.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle