Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Godmorgon Skärholmen! Frukostseminarium med Fokus Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare kommer att vara värd för ett frukostseminarium den 18 januari hos Fokus Skärholmen, lokal Skärholmsrummet, på Portholmsgången 1 i Skärholmen. Inbjudna är ankarbyggherrar  inom Fokus Skärholmen och andra byggaktörer som är intresserade av att etablera sig i stadsdelarna. Målet är att sprida kunskap om trygghetsfrågor och visa på vikten av att vara medlem i Skärholmens Fastighetsägare.

Program 

08.00 – 08.30 Frukost

08.30 Karin Ahlzén projektchef Fokus Skärholmen, hälsar välkommen

08.40 Catarina Johansson Nyman, VD Skafast, presenterar föreningen och berättar om pågående trygghetsarbete

08.55 Lennart Levander, Brottsförebyggare Fastighetsägare i Järva berättar om hur man i praktiken kan arbeta brottsförebyggande genom trygghetscertifiering

09.20 Summering

09.30 Avslut

Anmälan sker senast den 10 januari till karin.goransson@skafast.se

Inbjudan Godmorgon Skärholmen!