Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Håll Sverige Rent – Skräpplockar event i Kungsträdgården 15 sept