Owe Läth revisor i Bostadsrättsföreningen och även ledamot i Skärholmens Fastighetsägares styrelse.

HSB Brf Vårberg – medlem sedan 2008

Brf Vårberg blev medlem i Skärholmens Fastighetsägare redan under föreningens första år 2008. Det var möjligheterna till bra upphandlingsavtal som var starten till medlemskapet. Bland annat bytte man ut samtliga källardörrar med hjälp av rekommendationer från föreningen och man har även varit med i upphandling av sophantering.


HSB Brf Vårberg ligger strax söder om Skärholmen. Områdes uppfördes under åren 1967-1968 och omfattar 210 lägenheter. Området ligger naturnära med både Mälarens stränder och ett stort shoppingutbud på gångavstånd. Det är bara 25 minuters avstånd med tunnelbanan från Stockholms centrum.

– Detta är ett lugnt och trivsamt område över lag, men nu har vi en motion i föreningen om låsning av portar så vi tittar på att installera Aptus eller liknande, berättar Owe Läth revisor i Bostadsrättsföreningen och även ledamot i Skärholmens Fastighetsägares styrelse.

Owe berättar att bostadsrättsföreningen har deltagit i trygghetsvandringar som berör föreningens område. Det resulterade i att föreningen åtgärdade röjning av sly och buskar samt att de förbättrade viss belysning. Brf Vårberg har även genomfört de kostnadsfria trygghetsbesiktningar som fastighetsägarföreningen erbjuder sina medlemmar.

Owe Läth, HSB Brf Vårberg

Det som Owe uppskattar mest med medlemskapet är hjälp med upphandlingar, tips på entreprenörer med goda referenser och den lokalkännedom som föreningen har.
– Men jag tycker att såväl arbetet med Trygga trappan som nyligen inletts och tankarna på att samverka kring rondering är intressant, säger Owe.

En annan utmaning som Owe tar upp är olaga andrahandsuthyrning som är svårt för bostadsrättsföreningar att komma åt.
– Stockholmshem och Svenska Bostäder driver detta hårt och det vore intressant för oss bostadsrättsföreningar att få veta mer om detta, även om de har andra förutsättningar som hyreslägenhetsvärdar, fortsätter Owe.

Owe och hans fru har bott i området sedan 1968. Inflyttningen i området startade 1967 och man färdigställde en huskropp var fjortonde dag för inflyttning.
– Husen byggdes under ”miljonprogrammet” och hade, på grund av bygghetsen under den tiden, många brister i såväl byggmaterial som processer. Under den här tiden började man även använda många plastprodukter som inte var färdigutvecklade. Detta innebar att föreningen fick problem med bland annat läckande tak, rörliga fasader, ruttnande fönster och spruckna våtrumsmattor, berättar Owe.

Dessa brister är sedan länge åtgärdade och redan 1985 skedde den första stora reparationen. Under början av 2000 talet har husen uppdaterats ytterligare med bland annat installation av nya belysningsarmaturer till energisnål ledbelysning i trapphus och garage.

I en inventering genomförd av Riksantikvarieämbetet klassificerades området och byggnaderna 2006 som Grönt, det vill säga särskilt värdefullt ur historiskt och kulturhistorisk synpunkt. Bland annat står det i beskrivningen att ”Detta område har en unik gestaltning med mycket stora arkitektoniska värden”, ”Byggnaderna blir till rosaröda lådor som svävar över marken” och ”Betongtrapporna liknar utfällda landningsställ”

Taggar:, , , , , ,