Jonathan Sjösvärd, Skärholmens Fastighetsägare, Münibe Demirkiran, Svenska Bostäder, Lennart Levander, fd polis och brottsförebyggare och Anders Nilsson, Stockholmshem.

Hur skapar vi ett tryggt Skärholmen

Idag har vi haft förmånen att få vara med på Grow’in Skärholmen som pågår den 17 september – 1 oktober.


Under dagens tema ”Leva och bo – stadsmiljö och trygghet” deltog vi i panelsamtal kring ”Hur skapar vi ett tryggt Skärholmen” genom Jonathan Sjösvärd, Skärholmens Fastighetsägare. Samtalet leddes av Karin Ahlzén och med i samtalet förutom Jonathan var Anders Nilsson, Stockholmshem och Münibe Demirkiran, Svenska Bostäder och Lennart Levander, fd polis och brottsförebyggare, Månika Pettersson , Stena Fastigheter, Sara Heppling Trygg, Parkförvaltningen samt Anette Petersson, Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Ett intressant och viktigt samtal om vikten av samverkan och hur fastighetsägare bidrar till ökad trygghet med sitt systematiska arbete i och kring sina fastigheter. Där både Stena Fastigheter, Stockholmshem och AB Svenska Bostäder delade med sig av sina erfarenheter och tips kring det brottsförebyggande arbetet.

Anette Petersson, preventionsstrateg i stadsdelsförvaltningen påtalade även hon vikten av samverkan, den dagliga förvaltningen och relationsperspektivet och att var och en gör det den kan, så väl socialtjänst som polis, trafikverket och fastighetsägare med flera.

Lennart Levander gav en uppmaning till stadsdelsförvaltningen – Ska man dela ut markanvisningar så ska man gå ner i och titta i fastighetsägarens befintliga källare, ser det bra ut där så är det bra fastighetsägare.

Ett tips som kom många gånger under panelsamtalet var att använda Tyck Till-appen!

Här hittar du mer information om Tyck Till appen

Här kan du använda “Tyck Till” online

Tack för ett bra arrangemang Grosvenor Group och Stockholms stad – Skärholmens stadsdelsförvaltning!

Taggar:, , , ,