Hyresvärdar och Försäkringskassan intensifierar samarbete 

Ett intensifierat samarbete mellan hyresvärdar och Försäkringskassan kan bidra till både färre oriktiga hyresförhållanden och stora ekonomiska besparingar i minskat antal felaktiga bidragsutbetalningar. 

Under 2018 gjorde Försäkringskassan närmare 3 200 polisanmälningar till följd av felutbetalda bidrag, cirka 20 400 kontrollutredningar genomfördes och 486 miljoner kronor återkrävdes i felaktiga utbetalningar. 

Samtidigt leder oriktiga hyresförhållanden till otryggt boende, sämre engagemang bland boende för området och bostaden samt högre kostnader för hyresvärdar genom ökat slitage, vattenskador mm. Vid olovlig andrahandsuthyrning förekommer dessutom ofta annan typ av oegentlig verksamhet tex olika typer av bidragsbedrägerier. Att ha en folkbokföringsadress är en biljett in i välfärdssamhället och innebär tillgång till olika former av bidrag och förmåner. Ett annat problem är så kallad skenskilsmässa där ett par med barn skiljer sig officiellt och tillskansar sig en extra lägenhet där den ena parten skriver sig. Den som på pappret är ensamstående med barn kan då få bidrag samtidigt som man i praktiken lever ihop och hyr ut den andra lägenheten olovligt. 

– Våra hyresvärdar vill nu intensifiera sitt samarbete med Försäkringskassan inom ramen för vad sekretessen tillåter, säger Catarina Johansson Nyman, VD i Skärholmens Fastighetsägare. Hyresvärdar har en skyldighet att svara på frågor från Försäkringskassan i samband med utredningar samtidigt som Försäkringskassan har större möjligheter att göra utredningar än fastighetsägare. Våra hyresvärdar kommer nu att tex informera försäkringskassan i samband med domar i hyresnämnden som är offentliga handlingar. 

Det finns också bristande kunskap om vilka regler som gäller för olika former av bidrag. – Många känner inte till att om man tex är utomlands mer än 6 månader under ett år, måste man anmäla det till försäkringskassan om man tex har barnbidrag eller annan ersättning från samhället, säger Johan Gellerstedt, chef för en av kontrollenheterna på Försäkringskassan. 

Ladda ner detta som pdf – pressmeddelande

För mer information: Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare, 

tel 0705-28 46 88, catarina.johansson.nyman@skafast.se