Trygghetsvandring i Vårberg

Igår genomförde vi höstens första trygghetsvandring i Vårberg.

I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen arrangerar vi trygghetsvandringar för att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Under höstens vandringar har vi ett extra fokus på belysning.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna men även boende är välkomna att delta. Denna gång gick stadsdelsförvaltningen, Svenska Bostäder och våra två nya medlemmar Victoriahem och M2 Gruppen med på vandringen. Även en boende i Vårberg gick men och i framtiden hoppas vi att det blir fler som följer med och ger oss ytterligare perspektiv.

Generellt såg det bra ut i området. Vissa platser behöver ses över när det kommer till belysning. Vi noterade inte så mycket klotter men utmaningen kvarstår när det gäller dumpning av sopor och skräp på den plats där återvinningsstationen är borttagen.

Trygghetsvandring i Vårberg

Taggar:, , , , ,