Insamling av kundvagnar bidrar till en tryggare miljö

Kundvagnar som tas med från butikerna och lämnas på olika platser i Skärholmen har genom åren skapat problem. De bidrar till både ett svinn för butiksinnehavarna, ger ett skräpigt intryck i stadsbilden och en otrygg känsla för de som bor och vistas i Skärholmen.

Redan 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde att samla in och återlämna kundvagnar som av olika skäl hamnat på fel platser. Idag har företaget Jobzone avtal med ett flertal butiker som innebär att de samlar in kundvagnarna och återlämnar dem till butikerna. Under 2018 samlades drygt 6000 kundvagnar in och återlämnades.

– Kundvagnar som kommer på villovägar ger ett otryggt intryck då det ser skräpigt ut. Det är heller inte ovanligt att kundvagnar används i samband med brott tex för att transportera stöldgods, säger Catarina Johansson-Nyman, vd Skärholmens Fastighetsägare.

– Jobzone arbetar för IKEA med fastighetsskötsel, där även deras kundvagnar ingår. När vi samlade in dessa i närområdet såg vi en mängd andra kundvagnar. Tack vare fastighetsägarföreningens initiativ och då vi redan hade upparbetade rutiner för detta så tecknade vi avtal med flera butiker, berättar Ali Mohamad, platschef på Jobzone.

För mer information: Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare,
tel 0705-28 46 88, catarina.johansson.nyman@skafast.se