Lägesrapport för Förbifart Stockholm i Kungens Kurva

Den 7 december hölls ett frukostmöte angående arbetet med Förbifart Stockholm och även en lägesrapport om Kungens Kurva-områdets utveckling.

I januari 2016 gjordes den första tunnelsprängningen för E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen och nu är det över 4 000 meter tunnel. Det sprängs ungefär mellan 5 och 20 meter i veckan och sprängningar tillåtes två gånger om dagen under vinterhalvåret, tre gånger om dygnet under sommarhalvåret (det får inte vara mörkt vid sprängning). När tunnlarna är färdiga, år 2026, kommer upp- och nedfarterna finnas i höjd med bland annat IKEA och söder om Bredängs trafikplats.

Under några veckor i slutet av oktober och i början av november genomfördes två stora trafikomläggningar i Kungens Kurva, för att göra plats åt arbetet med nedfarten till de nya tunnlarna, där E4 Förbifart Stockholm skall gå. Nu är körfälten flyttade från mitten till varsin ytterkant av väg E4/E20, och arbetet med upp- och nedfarter till tunnlarna kan påbörjas. Detta påverkar givetvis trafiken för de som bor och verkar i Skärholmens Stadsdelar, speciellt i jultrafiken.