Münibe Demirkiran, Jonathan Sjösvärd, Trond Hannerstig hos Svenska Bostäder i Bredäng.

Lokal närvaro i Bredäng

Vi besökte Münibe Demirkiran för att prata trygghetsfrågor men också för att besöka den nya fina lokalen hos Svenska Bostäder i Bredäng som inom kort kommer att ge möjlighet till olika aktivitet och lokal närvaro.

– Det är positivt för våra stadsdelar att våra medlemmar öppnar upp nya mötesplatser dit hyresgäster och boende i området samt samverkansparter kan komma för att diskutera utveckling och förbättringar. Vi på kansliet ser fram emot att den öppnas och ska se till att vara i lokalen med jämna mellanrum för att vara med och skapa liv och rörelse på platsen, säger Trond Hannerstig, vd, Skärholmens Fastighetsägare.

Under våren kommer minst en till lokal att öppnas upp i en annan av Skärholmens stadsdelsområden, vilket vi hoppas få berätta mer om inom kort.

Münibe, som vi tidigare känner som en engagerad fastighetsförvaltare hos Svenska Bostäder har nu en ny roll som samordnare för social hållbarhet på Svenska Bostäder. Det är en ny roll där hon tillsammans med sina kollegor får möjlighet att lägga ännu mer fokus på att skapa trygghet och trivsel i sitt område. Fantastiskt tycker vi!

Här kan du läsa mer om Münibes nya roll. 

Münibe Demirkiran, Jonathan Sjösvärd, Trond Hannerstig hos Svenska Bostäder i Bredäng.
Münibe Demirkiran, Jonathan Sjösvärd, Trond Hannerstig hos Svenska Bostäder i Bredäng.

Taggar:, , , , ,