Informationsmaterial mot våld i nära relation

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Syftet är att fler kvinnor och barn som utsätts för våld skall söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation. Därmed skall antalet offer för våldsbrott minska.

Idag levererade vår VD, Sonny Söderström, material till kundförvaltare Ulla Sjöberg på Stockholmshem.

Idag levererade vår VD, Sonny Söderström, material till kundförvaltare Ulla Sjöberg på Stockholmshem.

Som en del i detta arbete har vi tillsammans med våra systerföreningar i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby tagit fram informationsmaterial till såväl boende som dem som arbetar i våra fastigheter.

Idag levererade vår VD, Sonny Söderström, material till kundförvaltare Ulla Sjöberg på Stockholmshem.

Här kan du läsa mer om materialet.