Material seminarium Våld i nära relation

Den 28 september anordnade Skärholmens Fastighetsägare ett seminarium kring våld i nära relation.  Syftet var att informera och dela kunskap kring hur man hanterar situationer då man misstänker att det förekommer våld i nära relation. Målgruppen var förvaltare, fastighetsskötare, bovärdar, personer som arbetar med bostadssociala frågor och distriktschefer eller andra personer som rör sig i bostadsområden eller nära boende.

Föreläsarna på seminariet var:

Seminariet var välbesökt och engagerade deltagarna. Det är svåra frågor med mörk statistik samtidigt som det finns mycket och tung kompetens inom området.

För den som vill läsa mer finns här polisens material som visar hur en anmälan går till och vad som behövs:

Skärholmen BOPS

När du gör en anmälan

Även Skärholmens Fastighetsägares statistik finns att tillgå:

Våld i nära relationer statistik Skärholmen

Vad kan man då göra som hyresvärd eller anställd om det finns en misstanke om att det förekommer våld i nära relation hos en boende?

  • Medvetenhet, dela och sprid kunskap
  • Prata med varandra och de boende
  • Skaffa policy/rutin (Huskurage) för hur ni hanterar detta
  • Visa intresse
  • Gör en anmälan
  • Sätt upp t.ex. tvättstugeinfo om hur den som är drabbad kan få hjälp