Mot våld i nära relation

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Syftet är att fler kvinnor och barn som utsätts för våld skall söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation. Därmed skall antalet offer för våldsbrott minska. Som en del i detta arbete har vi tillsammans med våra systerföreningar i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby tagit fram ett informationsmaterial.

Fastighetsägare i Järva har, inför Antivåldsveckan i Järva där de deltar, tagit fram ett reviderat informationsmaterial, som kan sättas upp i våra medlemmars trapphus och tvättstugor, men även information i visitkortsstorlek som kan delas ut till boende i våra stadsdelar. Delar av materialet finns på flera språk.

Materialet är tryckt och finns för våra medlemmar inom korta att hämta hos oss på kansliet. Hör av dig så kommer vi överens om en tid så att vi är på plats. info@skafast.se

Här kan du ladda ner materialet (lågupplöst pdf) för att läsa det:

Uppdaterad-våld-i-nära---hushåll-trapp-A5-l.u
Uppdaterad-våld-i-nära-relation---visit-l
Uppdaterad-våld-i-nära-relation---visit-l.u
Uppdaterad-våld-i-nära-relation---tvättstuga-l.u

Taggar:, , , ,