Trond Hannerstig, Ulrica Berglöf Lilja, Sofia Jakobsson Sandin, Münibe Demirkiran, Clara Lindblom, Magnus Borgsten, Jonathan Sjösvärd, Stefan Granlund.

Möte med bostadsborgarrådet om trygghetsfrågor i Skärholmen

I Skärholmen har fastighetsägare, stadsdelsförvaltning och polis en tät samverkan i många frågor som rör trygghet och trivsel i hela stadsdelsområdet. Tillsammans med Svenska Bostäder anordnade vi en träff med Bostadsborgarrådet Clara Lindblom för att berätta mer och diskutera trygghetsfrågor och samverkan.

Münibe Demirkiran och Stefan Granlund hälsade välkomna i Svenska Bostäders lokal i Bredäng, Sällskapsträffen på Stora Sällskapets väg. En ny fin möteslokal med syfte att öka den lokala närvaron.

Skärholmens stadsdelsförvaltning berättade om stadens arbete med trygghet och säkerhet, platssamverkan och platsaktivering, hur man arbetar med de prioriterade fokusområdena och hur man arbetar vid allvarliga händelser. Allvarliga händelser har vi dessvärre fått uppleva under senare tid och då har samverkan varit viktig och fungerat bra. Till exempel så har föreningen snabbt kunnat vara en förlängd arm från stadsdel och polis till fastighetsägarna och i sin tur till de boende i området.

Polisen informerade om läget i Skärholmen. Föreningen beskrev sin verksamhet och rollen i platssamverkan och hur fastighetsägare är en viktig aktör för att stärka områdets trygghet, där arbetet med Trygga Trappan är ett gott exempel.

Svenska Bostäder berättade om sitt trygghetsarbete och sitt arbete för att alla boende ska få komma till tals och kunna påverka utvecklingen av sitt bostadsområde – Ett arbetssätt som bostadsbolaget kallar för Hemokrati.

Trond Hannerstig, Ulrica Berglöf Lilja, Sofia Jakobsson Sandin, Münibe Demirkiran, Clara Lindblom, Magnus Borgsten, Jonathan Sjösvärd, Stefan Granlund.
Trond Hannerstig, Ulrica Berglöf Lilja, Sofia Jakobsson Sandin, Münibe Demirkiran, Clara Lindblom, Magnus Borgsten, Jonathan Sjösvärd, Stefan Granlund.

Taggar:, , , , , ,