Möte med Erik Slottner

Skärholmens Fastighetsägare fick möjligheten att träffa Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Vi beskrev vår verksamhet och hur vi ser på arbetet med trygghetsskapande åtgärder i våra stadsdelar.

foto: Sonny Söderström vd, Erik Slottner, Oliver Berger projektledare

foto: Sonny Söderström vd, Erik Slottner, Oliver Berger projektledare

Att rena och snygga miljöer skapar trygghet och att det finns många fysiska åtgärder som kan göras för ökad trygghet var vi överens om. En önskan är att det skulle vara möjligt med samverkansytor mellan staden, Trafikkontoret och fastighetsägarna när det gäller klottersanering. Dessa innebär idag en mycket stor kostnad för alla parter och saneringen är i vissa fall eftersatt.