Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.

Möte med unga i Sätra

Tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Skärholmens Fritidsgård har vi ett projekt som syftar till att få barn och ungas bild av Sätra. Vilka platser uppskattar dom, vilka platser känns otrygga eller behöver bli bättre på olika sätt.

Idag var Jonathan Sjösvärd, Anette Petersson och Niklas Bulduk i Sätraskolan för att höra vad barn och unga tycker om Sätra. Det gjordes genom att eleverna på en karta fick sätta ut gröna=bra och röda=dåliga markeringar. De fick även berätta varför de tyckte platserna var bra eller dåliga. Totalt fick vi in drygt 100 svar.

Majoriteten uppskattade skolgården, Sätradalsparken och Sätra bollplan. Centrum är en källa till otrygghet liksom vissa andra utspridda platser. Nu ska vi utvärdera materialet och se hur vi bäst kan arbeta vidare. Materialet kan till exempel användas till riktade trygghetsvandringar och till fortsatt dialog med barn och unga i Sätra.

Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.
Niklas Bulduk, Anette Petersson och Jonathan Sjösvärd träffar unga i Sätra.

Taggar:, , , , ,