nätverksträff 2 1maj - boendeinflytande

Nätverksträff – tema boendeinflytande

Vi arrangerar nätverksträffar för våra medlemmar i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Den här gången var temat hur lokalhyresgäster och boende kan engageras i våra bostadsområden och centrum.

Vi höll till i Svenska Bostäders nya lokal i Bredäng. Münibe Demirkiran berättade om lokalen som har rustats upp och hur den kommer användas framöver, bland annat för samverkan.

Johan Hultgren och Jessica från Victoriahem berättade om hur de skapar kontakt med hyresgästerna bland annat genom trapphusmöten, områdesdagar och grannsamverkan. Trapphusmötena har blivit populära där det från början var få som kom men nu kommer ca 15-20 personer varje gång. Mötena har skapat bra kontakt och ökat förtroende med många hyresgäster.

Münibe Demirkiran och Stefan Granlund från Svenska Bostäder berättade om Hemokrati som är ett bolagsövergripande koncept för att öka boendeinflytandet.

Det blev många intressanta samtal där bland annat Primula berättade om den aktiva Hyresgästförening de samverkar med i Bredäng. Einar Mattsson har inlett ett samarbete med Mamma United i Vårberg, en satsning som syftar till att stärka kvinnors självkänsla. FastPartner arbetar mycket med att bygga relationer med sina lokalhyresgäster för att skapa ännu bättre handelsplatser. Stockholmshem har renoverat en ny lokal i centrumnära läge i Sätra för att skapa aktiviteter och ökad samverkan. Skärholmen Centrum berättade om sina nya etableringar, Fritidsbanken som har en stor lokal på Måsholmstorget, nya polishuset mer mera. De har också många samarbeten med andra aktörer så som Löparakademin, Röda korset och stadsdelsförvaltningen.

Stort tack alla som kom och delade med sig och för ett givande nätverkande!

nätverksträff 2 1maj - boendeinflytande

Taggar:, ,