Informationsmaterial om nya regler om otillåten andrahandsuthyrning

Nya regler om otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt gäller från 1 okt 2019.
Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.


Fastighetsägarna har tagit fram både ett faktablad om de nya reglerna och ett informationsblad som vänder sig till hyresgäster. Använd gärna bladet för att informera om de nya reglerna som gäller för andrahandsuthyrning m.m. Bladet kan bifogas hyresavin, läggas i brevlådor eller anslås i trapphus.

På Fastighetsägarnas hemsida hittar du material för nedladdning.