samverkan Skärholmen - Kungens Kurva

Ökad samverkan mellan Skärholmen och Kungens Kurva

Igår träffades Skärholmens stadsdelsförvaltning, Huddinge kommun, fastighetsägare och fastighetsägarföreningarna i Skärholmen och Kungens Kurva för att fortsätta skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen kring framför allt trygghetsfrågor.

Vi gjorde en vandring från Skärholmen till Kungens Kurva och tillbaka och besökte tunneln under Skärholmsvägen, som binder samman Skärholmen med Kungens kurva. Denna plats ska förvandlas från en betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet genom projektet Change Tomorrow Today.

Lokala ungdomar har genom vägledning och inspiration från den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento, grundare till organisationen Projeto Trinsheira, och projektledare från stadsdelsförvaltningen arbetat sedan i somras för att skapa en muralmålning som fångar Skärholmsbornas bild av dagens Skärholmen. Vi fick en fin och intressant redovisning av tunnelprojektet av projektledaren tillsammans med ungdomarna.

Syftet med vandringen var både att identifiera avvikelser och otrygghetsskapande inslag i miljön och att fortsätta skapa förutsättningar för samarbeten över kommungränsen. Det var ett bra tillfälle att knyta kontakter och skapa idéer, insatser och utveckling mellan Kungens Kurva och Skärholmen.
Passa på att besöka tunneln i morgon den 28 september, då ungdomar och konstnärer är på plats hela dagen. Ta del av resultatet och passa på att äta något från food trucksen i området.
Här hittar du mer information.

Taggar:, , , , , ,