Uppsalahem bjöd in till seminariet "Ökad trygghet i den smarta staden". Trond Hannerstig, Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med Krister Bergh från AB Svenska Bostäder, Maria Deronius från Stockholmshem, Kommunpolis Christoffer Peyre var inbjudna för att berätta om arbetet med Trygga trappan.

Ökad trygghet i den smarta staden

Igår bjöd Uppsalahem AB in till seminariet “Ökad trygghet i den smarta staden”. Trond Hannerstig, Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med Krister Bergh från AB Svenska Bostäder, Maria Deronius från Stockholmshem, Kommunpolis Christoffer Peyre var inbjudna för att berätta om arbetet med Trygga trappan.

– Trygga Trappan är ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen för att öka tryggheten hos hyresgästerna. Vi fick möjlighet att berätta om arbetet och den viktiga och goda samverkan mellan polisen och medlemsföretagen för att uppnå ett bra resultat. Årets NKI-mätningar visar att tryggheten generellt har gått upp i områdena, framför allt på de adresser som ingår i Trygga Trappan, säger Trond Hannerstig.

Medlemmarna i Skärholmens Fastighetsägare arbetar aktivt med att upprätthålla och skapa trygga och säkra boendemiljöer. Det handlar bland annat om att ha bra skalskydd, åtgärda klotter och att ha täta ronderingar av personalen. Ibland behövs det dock nya verktyg för att hyresgästerna ska uppleva ökad trygghet och därför startade arbetet med metoden Trygga Trappan i Skärholmen.

Trapphushäng kan skapa kostsamma problem till följd av skadegörelse samt upplevd otrygghet för de som bor i huset. Trygga trappan innebär att bara de som bor eller ska besöka någon i ett hus är behöriga att vistas i trapphuset. De som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem kan få böter för olaga intrång direkt på plats av Polisen.

Arbetet i Skärholmen har hittills visat mycket goda resultat och ingår nu i en BRÅ-undersökning kring metoden som ska vara klar 2024.

Tack Uppsalahem för att vi fick komma!

Uppsalahem bjöd in till seminariet "Ökad trygghet i den smarta staden". Trond Hannerstig, Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med Krister Bergh från AB Svenska Bostäder, Maria Deronius från Stockholmshem, Kommunpolis Christoffer Peyre var inbjudna för att berätta om arbetet med Trygga trappan.

Taggar:, , , ,