Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Platsaktivering för ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Genom att samverka med andra aktörer kring en fysisk, geografisk plats vill Stockholms stad öka tryggheten och attraktiviteten i många av stadens offentliga rum.

Förra året fick Skärholmens stadsdelsförvaltning i uppdrag att, inom ramen för platssamverkan, platsaktivera runt om i stadsdelen vid 40 tillfällen.
– I år vässar vi målet till 50 platsaktiveringar, 30 i stadens egen regi och 20 genom andra aktörer, där vi gärna är med och stöttar, säger Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Ulrica Berglöf Lilja, processledare för Platssamverkan på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Uppmaning till fastighetsägare

Ulrica uppmanar fastighetsägare att berätta om sina lokala aktiviteter i Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra så att man tillsammans kan få en större effekt.
– Platsaktivering handlar om attraktiva, tillgängliga och trygga platser, men det behöver inte vara jättestora event. Det lilla som på något sätt bryter av vardagslunken är också en del i en kedja av aktiveringar, säger Ulrica.

Hon berättat vidare att i vintras arrangerade till exempel Fastpartner och Svenska Bostäder en vintermarknad i Bredäng. Det blev väldigt lyckat och redan nu är den 14 december 2024 inbokad för att det ska bli en återkommande aktivering.

Ett paraply av aktiviteter

Ulrica ser detta som ett paraply av aktiviteter med stadsdelsområdenas centrum som utgångspunkt för stadsdelens eget arbete. Allt som sedan kan plussas på är positivt, det kan till exempel vara sopskola, pumpafest eller gårdsdagar som kan inkluderas i platsaktiveringen. Hon menar att staden inte behöver vara med i alla aktiveringar utan kan vara vid sidan, promota och bistå i en dialog för att komma framåt.

– Hör gärna av er redan i planeringsfasen så vi kan se om vi kan hitta synergier, uppmanar hon.

Det är många planer på gång 2024 så som kulturdag, aktiviteter kring internationella kvinnodagen, utomhuskonserter – FOLK på gården – med lokala artister som kommer från eller är verksamma i Skärholmen, de kommunala förskolorna kommer att ha utomhusvernissage samt arbetet med att kunna ha utomhusbio i sommar planeras bland annat.

Något som är positivt för aktiveringen är att Fritidsbanken kommer till skärholmen. Där kan man låna sport- och friluftsprylar gratis och även skänka urvuxna idrottsutrustningar.

Innan Fritidsbanken kan öppna i Skärholmen för utlåning ska utrustningen samlas in och alla som har något hemma som de vill skänka kommer att kunna göra det vid en insamlingslokal i Skärholmen. Adress och öppettider är inte fastställt, men blir klart inom kort.
– Även här kan vi samverka, tänk om våra fastighetsägare till exempel en lördag i månaden administrerar så att boende kan lämna in skridskor eller hjälper till att uppmärksamma någon lokal förening som i sin tur kan leda till att fler barn och unga kan hitta nya sammanhang!
Hör av er!

Vill du veta mer om platsaktiveringen, bolla idéer eller berätta om en aktivering ni ska genomföra. Hör av dig till Ulrica Berglöf Lilja, ulrica.berglof.lilja@stockholm.se
Eller Jonathan Sjösvärd, projektledare Skärholmens Fastighetsägare, jonathan.sjosvard@skafast.se

Länkar

Läs mer om platsaktiveringen inom Stockholms stad här.
Fritidsbank i Skärholmen.

Taggar:, , , , , , , ,