Platssamverkan för ett levande, säkert och tryggt Stockholm

City i Samverkan bjöd in till ett seminarium om betydelsen av platssamverkan för att skapa synergier och mervärden som aktörer inte har möjlighet att uppnå enskilt.
I platssamverkan kring Sergels torg  samverkar offentliga sektorn och privata näringslivet för att skapa ett Sergels torg där människor trivs och vistas.

Under ett intressant frukostseminarium fick vi ta del av värdefull erfarenhet från arbetet i kring Sergels torg från City i Samverkan, polisen, stadsdelsförvaltningen och fastighetsägare.  Bland annat minskade brottsligheten på platsen rejält i samband med förra sommarens aktiviteter på Sergels torg som fylldes med aktiviteter och människor. Man kunde inte se någon ökning av brottslighet i närliggande områden under samma period, vilket stärker devisen att tillfället gör tjuven och att brottslighet inte per automatik flyttar.

Det lyftes också hur viktigt det är att lyssna på andra, ha höga ambitioner och arbeta tillsammans!

seminarium om platssamverkan

Maria Stigle, Trygghets- och säkerhetssamordnare, Norrmalms stadsdelsförvaltning och Måns Gauffin, Kommunpolis, lokalpolisområde Norrmalm

seminarium om platssamverkan

seminarium om platssamverkan

seminarium om platssamverkan

Per Eriksson, Senior Advisor, City i Samverkan, Therese Travis, Biträdande enhetschef, Socialförvaltningen och Erik Slottner, Äldre- och trygghetsborgarråd, KD

seminarium om platssamverkan

Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Stockholm och Sonny Söderström, VD Skärholmens Fastighetsägare på City i Samverkans seminarium om platssamverkan