Löparakademin

Samarbete med Löparakademin bidrar till en positiv utveckling av Skärholmen

Även i år samarbetar Skärholmens Fastighetsägare med Löparakademin, en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. De samarbetar med boende, skolor, företag och föreningar för att skapa naturliga plattformar för inkludering och öppnar möjligheter för individer och områden att utvecklas.

Skärholmens Fastighetsägare stöttar Löparakademins ungdomsprogram i Skärholmen som pågår tio veckor under våren. Det handlar om att möjliggöra för ungdomar från området att vara med på handledd träning 2-3 gånger i veckan. Under dessa tio veckor får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktyg att sätta upp och nå personliga mål. Under programmet arbetar man med att ungdomarna ska få stärkt tro på sin egen förmåga, lära sig att arbeta målinriktat och få kunskap om en mer hälsosam livsstil.

– Med detta samarbete vill vi bidra till en positiv utveckling av området samt stötta barn och ungdomars förutsättningar till bättre levnadsvillkor. Aktiviteterna utgör dessutom en värdefull platsaktivering då platser som annars kan kännas tomma och otrygga nu utgör platser för aktiviteter, säger Henrik Tufvesson, tf vd Skärholmens Fastighetsägare.

Henrik Tufvesson

Det som är speciellt med Löparakademin är att verksamheten når ungdomar som inte är med i annat föreningsliv och dessutom når verksamheten både flickor och pojkar. Löparakademin är i full gång med verksamheten och det är högt tryck i Skärholmen där cirka 40 ungdomar är anmälda och ett drygt trettiotal deltar regelbundet i träningspassen.

– Vi är väldigt glada över att Skärholmens Fastighetsägare fortsätter stödja Löparakademin i Skärholmen och är med och möjliggör att stadsdelens unga avgiftsfritt kan delta i verksamheten, säger John Laselle, verksamhetsledare för Löparakademin

John Laselle, verksamhetsledare för Löparakademin

Här kan du läsa mer om Löparakademins program som föreningen stöttar.

I nr 14 Mitt i Skärholmen, finns en artikel om Löparakademin.

Även Grosvenor som är medlemmar i Skärholmens Fastighetsägare är engagerade. I egenskap av SKHLM – Skärholmens Centrum arrangerar de tillsammans med Löparakademin Skärholmsloppet den 20 maj i år. Läs mer om Skärholmsloppet här.

Löparakademin

Taggar:, , ,