Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Löparakademins ungdomsprogram

Samarbete med löparakademin

Under våren har vi samarbetat med Löparakademin, en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. De samarbetar med boende, skolor, företag och föreningar för att skapa naturliga plattformar för inkludering och öppnar möjligheter för individer och områden att utvecklas.


Vi har stöttat deras ungdomsprogram i Skärholmen under tio veckor nu under våren. Det har handlat om att möjliggöra för över 40 ungdomar från området att vara med på handledd träning 2-3 ggr veckan. Under dessa tio veckor får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktyg att sätta upp och nå personliga mål. Under programmet arbetar man med att ungdomarna ska få stärkt tro på sin egen förmåga, lära sig att arbeta målinriktat och kunskap om en mer hälsosam livsstil.

– Detta innebär dessutom en värdefull platsaktivering då vissa platser som annars kan kännas tomma och otrygga får liv och rörelse, säger Trond Hannerstig, vd Skärholmens Fastighetsägare.

– Det gynnar området när flera olika samhällsaktörer dra åt samma för att skapa social nytta och vi är därför väldigt glada över vårt nya samarbete med Skärholmens fastighetsägare, säger John Laselle, Verksamhetsledare för Löparakademin.

Löparakademins ungdomsprogram

Taggar:, , , ,