Samverkan och dialog – viktig faktor i Svenska Bostäders fokus på trygga boendemiljöer

Svenska Bostäder har som mål att erbjuda sina hyresgäster trygga och lugna boendemiljöer.
Mellan åren 2018 till 2019 ökade Svenska Bostäders trygghetsindex från 77,6 % till 81,1 % i beståndet i Söderort (Rågsved, Bredäng, Östberga och Bagarmossen).

Vi ligger högt i trygghetsmätningarna och våra hyresgäster trivs hos oss säger Münibe Demirkiran med stolthet.

Münibe Demirkiran, Fastighetsförvaltare, Svenska Bostäder

Münibe Demirkiran, Fastighetsförvaltare, Svenska Bostäder

Munibe är Fastighetsförvaltare på Svenska Bostäder och har arbetat i Bredäng i fem år. Vi träffas i Svenska Bostäders samlingslokal, för deras medarbetare, i en av fastigheterna i Bredäng. När vi kommer sitter en av Münibes medarbetare där, Emilio som är bovärd i området. Det passar på att stämma av läget och utbyter information innan han drar iväg på nya uppdrag.

Ett mer fokuserat trygghetsarbete startade för några år sedan då man lät hyresgästerna beskriva vad i boendemiljön som fick dem att känna sig otrygga. De beskrev bland annat hur det känns att gå ner till sitt källarförråd, upplevelsen av trasig belysning eller känslan när buskarna är höga och skymmer sikten.

Snabba åtgärder och uppföljning

Genom snabba åtgärder och ständig uppföljning har Svenska Bostäder kommit långt i sitt trygghetsarbete. Bovärdarna ronderar områden regelbundet och kontrollerar sådant som de vet är viktigt för att hyresgästerna ska känna sig trygga. Bolagets fokus på trygghetsfrågor innebär bland annat att effektivt minska störningar som kan vara såväl skadegörelse som aktiviteter.

De anmälningar som görs följs upp och återkopplas. Vi agerar snabbt och vidtar även åtgärder mot hyresgäster som bryter mot ordningsreglerna och orsakar otrygghet i boendet för sina grannar, berättar Münibe.

När Svenska Bostäders kundcenter får tips från boende lämnar de dessa vidare till bovärdarna och även de som städar rapporterar om de upptäcker skadegörelse och man har regelbundna uppföljningsmöten.

Att ha en dialog med våra medarbetare och leverantörer är otroligt viktigt. Precis som att tala om vilka förväntningar vi har. Även leverantörer av tjänster representerar Svenska Bostäder när de är ute i våra fastigheter, säger Münibe.

Helt rent och snyggt

Helt, rent och snyggt är ett mantra för bovärdarna som ronderar området och fastigheterna med 300 lägenheter nästan varje dag. De kontrollerar bland annat att det inte finns lösa saker i källare och trappuppgångar som utgör brandfara och otrygghet.

Ett antal åtgärder har genomförts för att öka trygghet och trivsel. Fasaderna är renoverade, i källarna har man skurat upp golv och målat väggarna, belysningen är genomgången såväl i fastigheterna som i utemiljön. I utomhusmiljön är dessutom sly rensad för att skapa bättre sikt, fler bänkar och bord är utsatta och gårdarna mellan husen är ombyggda och uppfräschade.

Innergård hos Svenska Bostäder på Vårbergs Allé

Innergård hos Svenska Bostäder på Vårbergs Allé

För att öka tryggheten i källarna har man satt in så kallad ”störning” som avger ett ljud vilket stör ut eventuellt uppehåll i källaren som inte är nödvändigt. Det avskräcker obehöriga att vistas i utrymmena och minskar möjligheten till brottslig verksamhet.

Vi provar hela tiden nya lösningar och agerar för att öka tryggheten i våra bostadsområden, Säger Münibe.
Vi samverkar med andra aktörer som polis, socialtjänsten, andra fastighetsägare, fältare m.fl och följer upp vårt arbete i olika former som till exempel platssamverkan, berättar hon vidare.

Münibe anser att det är väldigt viktigt att de som arbetar i området återkopplar, informerar och inspirerar varandra. Förutom team-möten med bovärdarna har de en chattfunktion i sina telefoner där de kan skriva aktuella händelser och annat viktigt för teamets dagliga arbete.
Även dialogen med de boende är viktig.

Våra bovärdar ha en mycket viktig roll, de boende känner igen dem och de inger trygghet i området, säger hon.

Jag har nog sett det mesta man kan se, det finns mycket glädje men också bortglömda människor bakom vissa dörrar. Det gör mig ledsen, säger hon och berättar vidare att när det händer fina saker och framför allt sådant som syns, som en uppfräschad gård, nya växter eller en ny tvättstuga så märks glädjen tydligt hos de boende och det som syns det pratar man om.

Att få träffa nya människor och få vara med och göra det tryggt för dem är en av de bästa sakerna med mitt arbete avslutar Münibe.

Tre tips för tryggare boendemiljö

  1. Samverkan och dialog med boende och andra aktörer i området
  2. Snabba åtgärder och återkoppling
  3. Ständig översyn och förbättringsarbeten

 

Svenska Bostäders fastigheter på Bredängs Allé

Svenska Bostäders fastigheter på Bredängs Allé