Sätra SK genomför tillsynsvandringar

I går gick första tillsynsvandringen i samarbete med Sätra SK av stapeln. Sätra SK är en förening i Stockholm där hela verksamheten är uppbyggd kring dam- och flickfotboll.

Sätra SK och Skärholmens Fastighetsägare: Jenny Karlsson, Linnea Modin, Oliver Berger, Salman Khan, Goran Jovanovic och Sonny Söderström. Sätra SK och Skärholmens Fastighetsägare: Jenny Karlsson, Linnea Modin, Oliver Berger, Salman Khan, Goran Jovanovic och Sonny Söderström.

Skärholmens Fastighetsägare har tecknat avtal med Sätra SK där de mot ersättning genomför tillsynsvandringar och i Stockholms stads Tyck Till-app rapporterar skadegörelse. Skärholmens Fastighetsägarförening sträcker sig över hela Skärholmens stadsdelsförvaltnings område vilket innebär att tillsynsvandringarna kommer att genomföras i såväl i Bredäng, Sätra, Skärholmen som Vårberg.

Syftet med tillsynsvandringar är att identifiera otrygga platser och skadegörelse i fysisk miljö och genom att felanmäla dessa i Tyck till-appen kontinuerligt och systematiskt följa upp att åtgärder vidtas. Tillsynsvandringarna bidrar till att skapa trygghet och trivsel i stadsdelarna.

Igår träffade föreningen Sätra SKs sportchef Salman Khan tillsammans med tränarna Goran Jovanovic och Jenny Karlsson samt spelaren Linnea Modin. Oliver Berger och Sonny Söderström från Skärholmens Fastighetsägare introducerade tillsynsvandringarna och var med vid den första vandringen.

Sätra SK kommer att introducera fler i föreningen så att spelare och tränare turas om att genomföra tillsynsvandringarna en gång i veckan.

Det här är bra av flera anledningar, vi syns i stadsdelarna, vi hinner samtidigt träffas och prata och vi gör något bra för att öka trygghet och trivsel i Skärholmen, säger Salman.

 

Jag har hört talas om appen men aldrig använt den tidigare, nu kommer jag att bli en flitig användare, sa Linnea efter en stunds vandring.

Vid kvällens slut hade 70 felanmälningar gjorts i tyck till-appen och Skärholmens Fastighetsägare kommer att kunna följa upp samtliga anmälningar då föreningens mailadress används för återkoppling.

Tyck Till-appen ett utmärkt verktyg som alla medborgare kan använda för att felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö till Trafikkontoret.

Här kan du läsa mer och ladda ner appen.