Seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering för fastighetsbranschen

Tid: kl. 13.30 – 16.00, 2017-03-08

Plats: Fastighetsägarnas Hus, Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm

Moderator: Henrik Tufvesson, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm, Skärholmens Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare samt nystartade Hässelby –Vällingby Fastighetsägare bjuder in till seminarium:

Fastighetsbranschen står inför nya kompetensbehov och stora pensionsavgångar de kommande 5 – 10 åren. En långsiktig kompetensförsörjning av fastighetsskötare/förvaltning/tekniker kommer att vara viktig för den fortsatt positiva utvecklingen av fastighetsbranschen. Hur många fattas, vilken sorts kompetens är bolagen i behov av och hur kan matchningen kan gå till på bästa sätt? Vi har en stor grupp arbetssökande i Stockholm, hur fångar vi upp dem?

Stockholms stad kommer att införa nya sociala klausuler och ställa krav på större sociala hänsyn i offentliga upphandlingar under 2017. Därmed blir det relevant att diskutera vilken roll näringslivet har i frågan om social hållbarhet.

Syftet med seminariet är bl.a. att kunna ge en bred bild av nuläget gällande arbetskraftsbrist samt kompetensförsörjning, se över vilka resurser vi har att kunna rekrytera effektivt och skräddarsy utbildningar formade efter de behov som finns, samt diskutera social hållbarhet i våra stadsdelar och bostadsområden.

Schema:

  • 13.30 Henrik Tufvesson öppnar seminariet och hälsar välkommen.
  • 13.45 Ylva Disheden, Utvecklingsledare kompetensförsörjning, Länsstyrelsen; Sammanfattning av rapporten Stockholm 2025 – En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (fokus kommer ligga på fastighetsbranschen).
  • 14.00 Mona Finnström, VD Fastigo; Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget. 
  • 14.15 Katarina Bexar, enhetschef EFAS (Extern Arbetsgivarsamverkan); Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017.

 

Paus kl. 14.45 – 15.00

 

  • 15.00 Kristin Printz, HR Specialist HSB Stockholm; HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • 15.30 Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Varför har Stena satsat på lokal rekrytering i sina stadsdelar (inte bara sitt fastighetsbestånd)? Vilka är vinsterna?
  • 15.45 – 16.00 Diskussion och frågor

 

Varmt välkomna!

 

O.S.A. senast den 6 mars till karin.goransson@skafast.se, skriv gärna hur många ni blir och era kontaktuppgifter.

Tack på förhand!