Seminarium om våld i nära relation 28 september kl. 08.00 – 12.00

Skärholmens Fastighetsägare kommer hålla ett seminarium om våld i nära relation. Syftet är att informera och dela kunskap kring hur man hanterar situationer då man misstänker att det förekommer våld i hemmet. Målgruppen är förvaltare, fastighetsskötare, bovärdar, personer som arbetar med bostadssociala frågor och distriktschefer eller andra personer som rör sig i bostadsområden eller nära boende.

Seminariet kommer att hållas den 28 september, mellan kl. 07.30 – 11.30, i lokalen Torget ingång från Måsholmstorget 5. Föreningen bjuder på frukost mellan kl. 07.30 – 08.00, därefter börjar föreläsningarna med tillhörande diskussion samt frågestund efteråt.

  • 07.30, föreningen bjuder på frukost.
  • 08.00, Catarina Johansson Nyman, VD för Skärholmens Fastighetsägare.
  • 08.30, Huskurages Nina Rung föreläser.
  • 09.30, Alla Kvinnors Hus föreläser.
  • 10.00 – Paus
  • 10.30, Relationsvåldsteamet, Stockholms stad föreläser.
  • 11.00, Lena Holmstedt och Anna Wolter från Polisen föreläser.
  • Kl. 11.30 Avslut