Skärholmens Fastighetsägare arbetar för ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Det övergripande målet för Skärholmens Fastighetsägare är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare Skärholmen samt att positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter.

Verksamhetsberättelse 2019Föreningen arbetar för:

  • Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

Skärholmens Fastighetsägare bildades 2008 på initiativ av Svenska Bostäder i nära samråd med Fastighetsägarna Stockholm och med enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Skärholmens Fastighetsägare omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (stadsdelsområdet Skärholmen).

2019 fanns cirka 12 873 bostäder i flerbostadshus i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, varav ca 7 897 lägenheter, d v s 61 % var anslutna till föreningen genom sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Även ägarna till Skärholmens, Sätra och Bredängs centrum är medlemmar i föreningen.

Föreningen arbetar med brottsförebyggande åtgärder i samverkan med stadsdelsförvaltningen, polisen, fastighetsägarna mfl. Det leder bland annat till ökad upplevd trygghet för våra medlemmars boende i området.

Andra fördelar med att vara med i föreningen är:

  • Föreningen erbjuder trygghetsbesiktningar till medlemmarna och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder. Dessa besiktningar kan på sikt leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.
  • Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma och kostnadseffektiva entreprenader för grovavfalls¬hämtning och städtjänst för miljöstugor, samt samverkan kring kundvagnsinsamling.
  • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för att rusta upp problematiska platser.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
  • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen.
  • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Skärholmen. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisen.

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för 2019 och läsa mer om föreningens arbete.