Helena Engberg och Jenny Fahlman Ör

SKB i Vårberg – ett gott exempel på trygg och trivsam utemiljö

Stambyte, fasad- och fönsterrenovering var starten till uppbyggnaden av en ny trygg och trivsam utemiljön hos SKB i Vårberg.

Jenny Fahlman Ör

Jenny Fahlman Ör

Efter flera års arbete med fastigheterna behövde utemiljön återställas och det blev ett av Jenny Fahlman Örs första projekt hos SKB. Hon är utemiljöchef hos SKB sedan tre år tillbaks.

Det var ett av mina första projekt att arbeta med återuppbyggnaden av trädgård och lekplatser här i Vårberg, berättar Jenny.

Återuppbyggnaden av utemiljön har skett i dialog med de boende och man har i första hand tänkt hållbarhet och långsiktighet och att det ska vara lättskött.

Vi har planterat tätare än normalt för att motverka ogräs. Vi har lyxat till med ett stort antal plantor för att sedan gallra ur, berättar Jenny.

Det finns också en ny biodling i området, dels för att gynna den biologiska mångfalden, men också för att det var ett önskemål från de boende.

SKB Bi  SKB Biodling

Ett annat mål med utemiljön har varit att inte göra något traditionellt utan att skapa pärlor. Våra nya anläggningar håller hög klass när det gäller materialval och vi har välutbildad egen personal som arbetar här, säger Jenny.

Helena Engberg

Helena Engberg

Helena Engberg, förvaltare, har också varit mycket involverad i upprustningen av utemiljön. Helena är Förvaltare hos SKB med hela Söderort Västra som område. Det omfattar Gröndal, Fruängen, Bredäng, Vårberg och Hallunda och består av ca 1400 lägenheter. Helena har varit hos SKB i 14 år.

Jag har arbetat hos flera andra fastighetsägare såväl privata som kommunala, att jag varit här så länge talar sitt tydliga språk, säger Helena.

Hon menar att SKB gör rätt saker och är långsiktiga, det borgar för trivsel, trygghet och nöjda hyresgäster. SKB är en evighetsförvaltare. De hus SKB bygger förvaltar de själva för evigt.

Därför vårdar vi våra fastigheter med stor kunskap och omtanke. Vi har egna fastighetsskötare, drifttekniker och hantverkare som tar hand om fastigheterna, berättar Helena vidare.

Trygghet har inte varit en specifik inriktning utan är en naturlig del i arbetet, att man inte planterar buskage på ett sätt så att man skapar platser man kan gömma sig på och att belysningen är god mm. I samband med renoveringen av fastigheterna införde man dessutom Aptus låssystem och närvarostyrd belysning i källare och tvättstugor.

SKB i Vårberg

Göran Wallin som är fastighetsskötare för fastigheterna i Vårberg sköter såväl trädgård som reparationer och städning. Det innebär att han alltid är på plats och är den person de boende har sin första kontakt med.

Han är välkänd i området och har goda relationer med både de boende och stadsdelsförvaltningen, säger Helena.

När det gäller trygghet och trivsel så menar Helena att SKB i Vårberg är en liten oas.

Vi har inga inbrott, inget klotter och inga kundvagnar som ligger i området som det kan vara på andra platser i Vårberg. Våra hyresgäster bor länge, är med och påverkar utvecklingen av området och har god relation till varandra, umgås och samsas om grillplatser och kryddodlingar, berättar Helena vidare.

Hon menar att närvaron har en stor betydelse. Göran har daglig kontakt med de boende och när han, som denna vecka, inte är på plats tar en av de boende över och vattnar de nya planeringarna.
Göran har även en mycket god dialog med stadsdelsförvaltningen och man hjälper varandra. Bland annat sköter Göran en kulle mellan SKBs fastigheter som egentligen ägs av stadsdelen. När SKB ville ha ett antal träd beskurna, som står på stadsdelens mark, fick man snabb hjälp med detta i gengäld.

SKB i Vårberg

Närvaro och en god dialog, att ge och ta, är a och o, det mesta är bara ett samtal bort menar Helena.

SKB som är medlem i Skärholmens Fastighetsägare tycker att det är viktigt med samverkan och även om man inte behöver hjälp specifikt i det egna området så är man gärna med och bidrar till ett tryggare och trivsammare Vårberg. Det kan man göra genom att vara med och påverka, engagerar sig och visa goda exempel.

Här kan du läsa mer om SKB

Text och foto: Katarina Magnusson

Taggar:, , , ,