Socialt värdeskapande stadsutveckling

Höj blicken och samverka, tillsammans kan vi göra skillnad. Det är ord vi tar med oss från en intressant förmiddag arrangerad av Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret kring Stadens hållbarhetsarbete.

För att intensifiera arbetet bjöd de in aktörer som arbetar för en hållbar utveckling av Stockholm till en inspirationsdag om hur vi tillsammans kan arbeta med socialt värdeskapande stadsutveckling, platssamverkan och ökat fokus på trygghet.
Vi fick bland annat veta mer om planerna både för projekten Fokus Hagsätra Rågsved och Fokus Skärholmen.

Det trycktes på vikten av helhetssyn och vi fick bland annat höra Emma Färje Jones, utvecklingsledare social hållbarhet Skanska, berätta om hur Skanska och Areim arbetar med social hållbarhet i projektet Odde i Kista. Hon berättade bland annat om den trygghetsvandring de gjort tillsammans med vår systerförening Fastighetsägare i Järva för att lära känna närområdet och öka förståelsen för hur det är att bo och leva i området och hur det påverkas genom deras utveckling av Kista Parkstad.

Karin Ahlzén, projektsamordnare exploateringskontoret, Fokus Skärholmen och Sonny Söderström, VD Skärholmens Fastighetsägare.

Karin Ahlzén, projektsamordnare exploateringskontoret, Fokus Skärholmen och Sonny Söderström, VD Skärholmens Fastighetsägare

Inspirationsdag om socialt värdeskapande stadsutveckling

Inspirationsdag om socialt värdeskapande stadsutveckling, i mitten Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör och Johan Castwall, exploateringsdirektör. På sidorna Moderatorerna Christoffer Carlander, stadsbyggnadskontoret och Jennie Argerich, exploateringskontoret.