Spårväg syd är på gång

Huddinge Kommun meddelar att Spårväg Syd är på gång. Det är ca 17 km spårväg som skall knyta ihop Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd och projektet beräknas komma igång år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens.