Status Förbifart Stockholm och utveckling av Kungens Kurva

En gång i kvartalet bjuder Trafikverket in bl.a. Skärholmens Fastighetsägare och många andra aktörer, till möte för att informera om förbifarten och hur arbetet löper på. Just nu pågår produktion i Lindvreten och man planerar för de återstående delarna. Gång- och cykelbron vid Heron City är öppen, den är en tillfällig lösning då gång- och cykeltunneln mellan Skärholmsvägen och Ekgårdsvägen måste stängas av. Nästa informationsmöte kommer hållas i maj.

Det pågår också ett intensivt utvecklingsarbete kring Kungens Kurva, som ligger i höjd med Skärholmens Centrum på andra sidan E4. Idag är det en stor handelsplats och området ligger idag inför stora förändringar. Huddinge kommun arbetar för att ca 4.000 – 6.500 bostäder ska byggas här och det tillkommer ytterligare 10.000 – 15.000 nya arbetsplatser i och med utvecklingen av handelsplatsen. Målen är att 2030 ha ett handels- och bostadsområde som innehåller stadskvaliteter, såsom kultur, service och attraktivitet, kommersen kommer dock fortsatt att prägla platsen. Detta påverkar givetvis våra stadsdelar i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och erbjuder Skärholmsborna nya möjligheter, liksom pilotprojektet Fokus Skärholmen.

Text: Karin Göransson