Fokus Skärholmen

Stort möte om Fokus Skärholmen

Förra veckan arrangerade Skärholmens stadsdelsförvaltning ett möte för alla tjänstemän i Stockholms stad som är involverade i det stora stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Huvudtemat på mötet var social hållbarhet och hur detta genomsyrar allt arbete som sker inom ramen för Fokus Skärholmen. Vid mötet fick också vi på Skärholmens Fastighetsägare möjlighet att presentera föreningen och det som både vi och våra medlemmar bidrar med när det gäller sociala hållbarhet i Skärholmen.

Bostadskarriär möjliggörs i Skärholmen

Projektet Fokus Skärholmen startades 2016 och på mötet lyftes vad som hittills byggts i form av flerbostadshus och parker. Men också vad som finns i planerna de kommande åren i projektet. Vid mötet deltog ett 40-tal personer från Stockholms stads olika förvaltningar som i stadsutvecklingsprojektet arbetar i många olika roller; upphandlare, planerare, projektledare, byggkonsulter, jurister med flera. Det redovisades bland annat intressant statistik kring fördelningen både gällande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i de olika stadsdelarna. Det finns projektmål om att tillföra fler stora lägenheter till stadsdelen och att bygga bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter och vice versa. Vidare kompletterades informationen med förmedlingsstatistik som visar hur många av de som flyttar in i de nybyggda bostäderna som redan bor i Skärholmen och varifrån de övriga kommer som flyttar till Skärholmens nya bostäder. Ett annat mål med Fokus Skärholmen är att möjliggöra kvarboende i området och det är därför glädjande att det är så många som både vill och har möjlighet att bo kvar i Skärholmen och därmed göra sin bostadskarriär här. Även intresset av att flytta till Skärholmen från angränsande stadsdelar, både i Stockholm och Huddinge/Botkyrka, visar sig vara stort.

Platssamverkan och platsaktivering

Stadsdelen informerade vidare om det långsiktiga arbetet med platssamverkan och platsaktivering. Platssamverkan berör alla aktörer i Skärholmen, men i projektet Fokus Skärholmen är platssamverkan extra intressant för dem som är nya som byggherrar/fastighetsägare i någon av stadsdelsområdena. I samband med detta fick också vi i föreningen möjlighet att berätta om vårt trygghetsarbete med Embrace och Trygga trappan, vilket intresserade många. Mest fokus gav vi åt föreningen som nätverk och nav för kontakterna med staden, polisen och fastighetsägare emellan, vilket särskilt de byggherrar som är nyetablerade i området kan ha behov av.

Från föreningens sida är det bra om de byggaktörer som staden samarbetar med i området redan under byggprocessen ges information om att vi som förening finns etablerade här och vad vi kan erbjuda. Av den anledningen var det viktigt att vi fick chansen att berätta om vår verksamhet på detta möte som samlade så många personer från Stockholms stads olika förvaltningar. Vi vill därför rikta ett särskilt tack till Sara Heppling Trygg som bjöd in oss till mötet.

Fokus Skärholmen
Stormöte om Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsförvaltnings fina lokaler vid Måsholmstorget.

Taggar:, , , , ,