Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Tillsammans kan vi göra skillnad

Föreningens uppdrag är att öka trivseln och tryggheten för fastighetsägarnas hyresgäster och då är det viktigt att samarbeta med andra aktörer i stadsdelarna.

Sonny Söderström, vd Skärholmens Fastighetsägare

Sonny Söderström, vd Skärholmens Fastighetsägare

Sonny Söderström tillträdde som vd för Skärholmens Fastighetsägare i samband med föreningens årsmöte i våras. Han har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och projekt från Stockholmshem där han varit distriktschef i 11 år. Sonny lägger stor vikt vid trygghetsfrågor och har varit involverad i flera utvecklingsprojekt.

–  Med erfarenhet från Skarpnäckslyftet, Hållbara Hökarängen och Bagarmossen SmartUp så vet jag vad det handlar om och det är roligt att nu få arbeta med dessa frågor i fastighetsägarföreningen och se hur mycket vi tillsammans kan påverka, säger Sonny.

Sonny menar att de fyra stadsdelarna i Skärholmen har olika utmaningar och förutsättningar men att mycket handlar om rent och snyggt.

– Det är det man direkt upplever som medborgare och det är gemensamt för alla fyra stadsdelar. En stor utmaning är allt klotter som behöver tas bort, säger Sonny.

Sonny har även erfarenhet av de trygghetsbesiktningar Skärholmens fastighetsägare genomför hos medlemmar som stöd i deras arbete med att minska brottsligheten i sina fastigheter. Trygghetsbesiktningarna gör att fastighetsägarna får en tydlig bild av hur deras fastigheter är säkerhetsmässigt och om utrymmen i fastigheten upplevs som trygga eller otrygga.

– Vi genomförde trygghetsbesiktningar i Stockholmshems fastigheter i Hökarängen genom Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering. Lennart som är före detta polis har arbetat med brottsprevention i många år och utför uppdrag åt alla fyra systerföreningar, berättar Sonny.

Han har även haft kontakt med Ulf Malm tidigare som är vd för de två systerföreningarna i Järva och Hässelby-Vällingby.

– Han höll bland annat en föreläsning för oss om broken windows-teorin *) och hur ett bostadsområde påverkas om fastighetsägaren har välskötta allmänna utrymmen och säkra lås, berättar han vidare.
Sonny menar att det är tydligt att där det finns utrymmen som inte är omhändertagna, där skapas tillfällen för brott.

Föreningen arbetar också med platssamverkan i olika former.

– Det kan ske på olika sätt, en variant är att man tillsammans ser på det som avviker när det gäller den upplevda tryggheten och trivseln och skapar gemensamma mål för att öka trygghet och trivsel kring en plats. Det sker i samverkan med polis, stadsdelsförvaltning, fastighetsägare, trafikkontoret, MTR mfl, det handlar om brottsförebyggande åtgärder, säger Sonny.

För att hitta de platser som behöver åtgärdas genomförs trygghetsvandringar med samma aktörer som vid platssamverkan, eller fler om det geografiska området omfattar fler aktörer. Trygghetsvandringarna initieras av föreningen eller stadsdelsförvaltningen. Under en trygghetsvandring protokollförs klotter, skadegörelse, dåligt upplysta platser, sly som behöver tar bort mm. Protokollet skickas sedan ut till berörda parter för åtgärd.

– Nu har vi pratat enbart om fysiska åtgärder eftersom det är där vi har stor erfarenhet och kompetens. Men vi vill även bidra i de sociala frågorna där stadsdelsförvaltningen sitter med stor kunskap, så även här når vi längre tillsammans, menar Sonny.

Sedan Sonny tillträdde i våras har han haft fullt upp. En hel del arbete har genomförts kring platssamverkan i samtliga stadsdelar. Han har varit med på möte i lokala BRÅ i Skärholmen, deltagit i stadsdelens workshop kring vad som kan förbättras i Skärholmen och han har hunnit genomföra möten med politiker.

– Vi försöker självklart påverka våra politiker och föra en dialog med dem och vi har bland annat träffat Jesper Ackinger, projektchef för Platssamverkan i Stockholms stad. Vi har också träffat Erik Slottner, Äldre- och Trygghetsborgarråd i Stockholms stad och pratat om hur vi kan utveckla samarbetet med olika aktörer som tex trafikkontoret kring frågor om klotter där det är svårt att veta vem man ska föra dialogen med, berättar Sonny.

– Jag har förstått att fastighetsägarföreningarnas arbete uppmärksammas och det är väldigt roligt. Bland annat har vi haft besök från Mimer i Västerås som ville veta mer om hur vi arbetar för att kunna göra något liknande, säger han.

– Just nu tittar vi på hur vi ska arbeta under hösten med att bland annat utveckla platssamverkan, avslutar Sonny innan han rusar vidare till nästa möte som är just ett platssamverkansmöte i Vårberg.

 


*) Broken Windows teorin kommer från USA. I början på 1980-talet formulerades den av kriminologerna George Kelling och James Wilson. Teorin går ut på att nedskräpade miljöer lätt hamnar i en negativ spiral med mer skräp, graffiti och krossade fönster. Teorin om “Broken windows” användes senare bland annat av New York-polisen i deras arbete med brottsbekämpning, där grundidén var att om mindre förseelser stoppas kommer även grövre kriminalitet att minska.