Trafikkontoret ökar trafiksäkerheten på torget i Skärholmen

I slutet av juli sätter Trafikkontoret upp nya vägmärken vid torget i Skärholmen för att öka trafiksäkerheten på torget och gångstråken i centrum.

Läs mer här!