Trygga trappan

Trygga trappan – samverkan mellan fastighetsägare och polis

För att öka tryggheten för hyresgästerna ytterligare startar nu ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen – Trygga Trappan.

Trapphushäng kan skapa kostsamma problem till följd av skadegörelse samt upplevd otrygghet för de som bor i huset. Våra medlemmar arbetar aktivt med att upprätthålla och skapa trygga och säkra boendemiljöer. Det kan handla om att ha bra skalskydd, åtgärda klotter och att ha täta ronderingar av personalen. Ibland behövs det dock nya verktyg för att hyresgästerna ska uppleva ökad trygghet och därför startar vi arbetet med metoden Trygga Trappan i Skärholmen. Trygga Trappan är ännu ett verktyg för fastighetsägaren som handlar om att snabba upp processen genom att fastighetsägaren ger polisen fullmakt att bötfälla obehöriga direkt på plats.

Det innebär att bara de som bor eller ska besöka någon i ett hus är behöriga att vistas i trapphuset. Fastighetsägaren sätter upp information om detta i trapphusen och polisen kontrollerar de utsedda adresserna regelbundet. De som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem kan få böter för olaga intrång direkt på plats av Polisen.

Föreningen har tillsammans med våra medlemmar kartlagt och identifierat ett antal adresser som initialt kommer att ingå i Trygga trappan. Detta har möjliggjorts tack vare medarbetarnas observationer och rapporter i Embrace. (läs mer om Embrace det här)

Trygga Trappan har bland annat genomförts i Malmö med bra resultat (här kan du läsa mer om det).
Sedan en tid tillbaka arbetar man även med metoden på andra platser i Stockholm i samverkan mellan polisen, Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder. Nu drar vi igång även i Skärholmen där Stockholmshem och Svenska Bostäder är först ut.

Även hyresgästerna kan bidra till tryggare trapphus genom att

  • Hålla ögonen öppna och höra av sig till hyresvärden om de ser något konstigt.
  • Ha koll på vem man släpper in och vara noggrann med att stänga entrédörr och dörrar till källare.
  • Anmäla trasiga dörrar så att fastighetsägaren kan åtgärda det.
  • Anmäla förlust av låsbricka så att den kan spärras.
Trygga trappan Svenska Bostäder
Trygga trappan Stockholmshem

Taggar:, , , , , , ,