Trygghetsbesiktning hos Stockholmshem. Foto: Stefan Granlund

Trygghetsbesiktning – en medlemsförmån för ökad trygghet och trivsel

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Fastighetsägare kan genomföra en trygghetsbesiktning för att få en aktuell status på sin fastighet, men den kan också genomföras för att det finns ett upplevs problem som de vill veta om de kan bygga bort.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i och kring sina fastigheter.

– En genomgång av fastigheten ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv ger nya infallsvinklar på lösningar som många gånger funnits i fastigheten sedan byggåret på 1960-talet. Mycket har förändrats sedan dess och därför är en genomgång nödvändig. Den ordinarie förvaltningen säkerställer i huvudsak befintliga funktioner och ibland kan det behövas hjälp att se bortom dessa och att höja kraven, berättar Bo Lundblad, vd och ägare av Bo Lundblad Fastigheter som är medlem i Skärholmens Fastighetsägare.

Att genomföra åtgärderna enligt det protokoll trygghetsbesiktningen resulterar i är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och att öka tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare. På sikt kan trygghetsbesiktningarna tillsammans med utförda åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

– När besiktningen är gjord tar vi del av de rekommendationer som gjorts och genomför gärna de åtgärder som adresserar tidigare bekymmer samt de åtgärder som leder till att en jämn säkerhetsnivå uppnås. Det kan till exempel leda till byte av ett flertal källardörrar till högre säkerhetsklass eller att bygga bort prång eller utrymmen där det är möjligt att hänga. De mest långtgående åtgärderna sparar vi kanske för senare åtgärd och om vi då upplever ett behov av nya lösningar eller ytterligare högre säkerhetsnivå. Berättar Bo vidare.

Nyproduktion

Trygghetsbesiktningarna kan användas både i befintlig bebyggelse men även i samband med nyproduktion för att göra rätt från början. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som rekommenderats genomförts. Det visar en studie som systerföreningen i Järva genomfört med stöd från BRÅ 2021. 

Genomförande

Innan en trygghetsbesiktning genomförs får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär. Det hjälper besiktningsmannen att sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Hela fastigheten inventeras både invändigt och utvändigt. Det innebär att man titta på belysning, buskage, cykelparkeringar, entrépartier, lås, tvättstugor och källarförråd. Besiktningen handlar om både förvaltningsrutiner och fysiska åtgärder. Besiktningsmannen dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att försöka bryta sig in.

Redovisning

När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner.

Trygghetscertifiering

En trygghetsbesiktigad fastighet kan, när eventuella brister är åtgärdade och en ombesiktning är genomförd, bli trygghetscertifierad.

Fastighetsägare i Järva, Skärholmen Fastighetsägare, Rågsved Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare har tillsammans utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter.

Vill du veta mer eller få en trygghetsbesiktning genomförd i din fastighet, maila: jonathan.sjosvard@skafast.se

Trygghetsbesiktning hos Stockholmshem
Vid en trygghetsbesiktning provar besiktningsmannen handgripligen hur lätt det är att bryta sig in i en fastighet.

Taggar:, , , , , , ,