Trygghetsbesiktning hos Stena Fastigheter i Bredäng

Vi följde med besiktningsman Lennart Levander när han genomförde en trygghetsbesiktning hos vår medlem Stena Fastigheter i Bredäng.

Efter besiktningen tas ett protokoll fram med åtgärdsförslag och rekommendationer till Fastighetsägaren på hur de kan utveckla fastigheten för ökad trygghet.

Trygghetsbesiktning

Trygghetsbesiktning hos Stena Fastigheter i Bredäng.

Det var en välskött fastighet och de förbättringsmöjligheter vi såg var till stor del redan inplanerade för åtgärd.

Trygghetsbesiktningar är en medlemsförmån som vi erbjuder våra medlemmar och som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts.

Här kan du läsa mer om trygghetsbesiktningar.