Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Lennart Levander testar inbrottssäkerheten– vi går igenom hela fastigheten, invändigt och utvändigt. Hur god är sikten, ser man och syns man, är belysningen god, finns det utrymmen som kan skapa en otrygg känsla. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och vi testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att försöka bryta oss in, berättar Lennart Levander, säkerhetsexpert och brottsförebyggare.

När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. Rapporten består av 55 punkter som gåtts igenom från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner. När eventuella brister är åtgärdade kan fastigheten besiktigas igen och bli trygghetscertifierad.

– Vissa fastighetsägare vill att vi genomför en trygghetsbesiktning för att få en aktuell status på sin fastighet. Men ofta är det en fastighetsägare som har ett upplevt problem som de vill veta om det är möjligt att bygga bort, säger Lennart Levander.
Han berättar vidare att önskemålet självklart är att så många av åtgärdsförslagen som möjligt genomförs.
– Det är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare, avslutar Lennart Levander.
Vill du veta mer eller få en trygghetsbesiktning genomförd i din fastighet, maila: oliver.berger@skafast.se

Taggar:, , , , , ,