Trygghetsvandring i Bredäng

Trygghetsvandring i Berdäng

Nu har vi genomfört vårens trygghetsvandring i Bredäng. Bredäng känns familjärt, det är många som stannar och pratar med varandra och det är mycket aktivitet ute i området med folk som promenerar eller grillar. Det är ett fint område men vi noterade en hel del klotter som behöver saneras.

Med på vandringen var både boende, politiker från stadsdelsnämnden, SKB, Svenska Bostäder, Exploateringskontoret, Skärholmens stadsdelsförvaltning och skärholmens områdespoliser.
Under sommaren kommer vi att genomföra uppföljande trygghetsvandringar för att se vilka av vårens noteringar som är åtgärdade och vad som kvarstår i såväl Bredäng som Sätra, Vårberg och Skärholmen.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringarna tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen för att tillsammans med dem som har rådighet över platsen ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och behöver åtgärdas. Trygghetsvandringarna ger dessutom ett utmärkt tillfälle att träffas över fastighetsgränserna och att prata om gemensamma utmaningar.

Trygghetsvandring i Bredäng

Taggar:, , , , , ,