Trygghetsvandring i Sätra

Trygghetsvandring i Sätra

I veckan har vi genomfört en trygghetsvandring i Sätra. Det är ett trevligt område med fina promenadstråk. Det vi kunde notera var en del sly som behöver röjas och nytt klotter.


Det var mycket god uppslutning på vandringen med ett 15-tal deltagare från Sätra centrum, Einar Mattsson, Stockholmshem, Brf Hållsätra 1, Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen.

Skärholmens Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringarna tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen för att tillsammans med dem som har rådighet över platsen ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och behöver åtgärdas.

Trygghetsvandringarna ger dessutom ett utmärkt tillfälle att träffas över fastighetsgränserna och att prata om gemensamma utmaningar.

Trygghetsvandring i Sätra

Taggar:, , , , , ,