Trygghetsvandring i Skärholmen

Trygghetsvandring i Skärholmen

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Skärholmen. Det var god uppslutning med representanter från bland annat Stockholmshem, Grosvenor, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, Polismyndigheten, Exploateringskontoret, Stockholms stad – Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadsförvaltningen och Trafikkontoret, Stockholms stad

Under höstens vandringar har vi ett extra fokus på belysning och under denna vandring fick vi möjlighet att se över tryggheten, trivseln och belysningen runt centrum och längs flera av Skärholmens gångstråk. De noteringar som gjordes handlade främst om bristfällig belysning, eftersatt asfalt och trasiga belysningsarmaturer

Vi arrangerar trygghetsvandringarna tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och polisen för att tillsammans med dem som har rådighet över platsen ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och behöver åtgärdas. Protokollet från trygghetsvandringen skickas till berörda parter för åtgärd.

Trygghetsvandring i Skärholmen

Taggar:, , , ,